Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku informuje,

 że zajęcia w przedszkolu rozpoczynają się 1 września 2023r.