Zebrania z rodzicami  – rok szkolny 2021/2022  

1.

2 i 8 września 2021 r. godz. 1700

2.

17 listopada 2021 r. godz. 1700

3.

12 stycznia 2022 r. godz. 1700

4.

13 kwietnia 2022 r. godz. 1700