Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku

mgr Monika Rycerz

wicedyrektor  ds. Szkoły

mgr Ewa Mrozik

wicedyrektor ds. Przedszkola Publicznego

mgr Katarzyna Kubień