Witamy na stronie internetowej – świetlicy

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku

Jeżeli chcecie spędzić przyjemnie czas, nauczyć się wielu rzeczy, poznać nowych przyjaciół i dowiedzieć się więcej o otaczającym nas świecie i o tym  co Was interesuje, zapraszamy do nas

Nasza świetlica działa w IV grupach

Grupa I – Ranne ptaszki – od 6.30 - 8.00

Grupa II – Poszukiwacze skarbów – od 11.40- 16.00

Grupa III – Ciekawi świata – od 12.30 – 16.00

Grupa IV –Super świetliki – od 11.40 – 16.00

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie spędzają sporo czasu. Dlatego nasi nauczyciele dokładają wszelki starań by zapewnić uczniom bezpieczną, zorganizowaną opiekę, która umożliwi im wszechstronny rozwój osobowości. W naszej świetlicy każde dziecko może odnaleźć coś dla siebie – dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień.

Nasza świetlica wyposażona jest w książki, z których uczniowie mogą swobodnie korzystać, gry i zabawki o charakterze dydaktycznym, które pozwalają na wsparcie procesu edukacyjnego. Główne zadania, które realizujemy na świetlicy to tworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa, zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Uczniom przebywającym w świetlicy oferujemy różnorodne formy zajęć:

  • możliwość odrabiania lekcji pod kontrolą nauczyciela
  • plastyczne (rysowanie, malowanie, wycinanki, wyklejanki)
  • zajęcia dydaktyczne (krzyżówki, zabawy słowne, rebusy, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania, zajęcia z wykorzystaniem Technologii Informacyjno- Komunikacyjnej)
  • zabawy rekreacyjno-ruchowe na świeżym powietrzu i sali gimnastycznej.

Plan pracy świetlicy jest integralną częścią planu pracy szkoły. Harmonogram dnia jest elastyczny, dostosowany do potrzeb dzieci, uwzględnia wszystkie zajęcia pozalekcyjne, posiłki, czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych, odpoczynek - zabawy dowolne według zainteresowań oraz przebywanie dzieci na powietrzu.

   Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.pdf

   Regulamin świetlicy szkolnej.pdf

  Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.pdf