W naszym przedszkolu 15 września dzieci obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki, którego celem było wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia. Tego dnia ubrania dzieci i nauczycielek wzbogacone zostały akcentem kropek. Dzieci obejrzały film lub wysłuchały historyjki o małej Vashti, która dzięki kropce i nauczycielce uwierzyła w swoje możliwości. Historia ta uświadomiła przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, talent. Tego dnia dzieci dostrzegły kropki tam, gdzie wcześniej nikt nie zwracał na nie uwagi. Okazało się, że kropki towarzyszą nam w naszym codziennym życiu. Dzieci uczestniczyły także w zabawach ruchowych z kropkami, segregowały oraz przeliczały kropki. Powstało również wiele prac plastycznych z motywem kropki.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku informuje,

 że zajęcia w przedszkolu rozpoczynają się 1 września 2023r.

Szanowni Państwo,


We wtorek  27.06.2023 roku, w godzinach  od 10.00 do 11.00

zapraszamy do przedszkola nowo przyjęte dzieci na dzień otwarty.

Drodzy Rodzice!

Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Osiek w roku szkolnym 2022/2023.

  1. Od 1 lipca do 31 lipca 2023r. dyżur pełni Przedszkole Publiczne nr 1 w Osieku.
  2. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023r. dyżur pełnią przedszkola w Szkole Podstawowej nr 2 w Osieku oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głębowicach.

Zapisy będą trwać od 29 maja do 7 czerwca 2023r. we wszystkich placówkach . Zainteresowanych rodziców prosimy o pobrania załączonych dokumentów oraz złożenie ich w swoich placówkach.

Z poważaniem

Monika Rycerz

Załączniki:

Upoważnienie do odbioru dziecka.pdf

Zgłoszenie dziecka.pdf

Zgody na wizerunek.pdf

 

„Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa”

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Osieku pozyskał środki finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Kwota w wysokości 3750zł  ( 3000zł – kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa, 750zł finansowy wkład własny organu prowadzącego) będzie przeznaczona na promowanie i  rozwój czytelnictwa oraz poszerzenie księgozbioru w Przedszkolu Publicznym w Osieku.
W ramach  tego przedsięwzięcia przewidziano wiele różnorodnych działań skierowanych do przedszkolaków i rodziców. Zostanie wzbogacony księgozbiór biblioteczki  przedszkolnej  o nowe pozycje literatury dziecięcej.  Zaplanowano cykliczne spotkania z rodzicami, których  celem jest czytanie bajek dzieciom; zaproszenie autora literatury dziecięcej; przygotowanie przez dzieci inscenizacji dla rodziców opartej na bajce „Kopciuszek”; konkursy plastyczne związane z baśniami i bajkami dla dzieci. Zaplanowano również współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną  w Osieku oraz wyjazd  przedszkolaków do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu. Pozyskane wsparcie finansowe i działania w ramach realizacji  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa znacząco wpłynie na zachęcanie dzieci i rodziców  do sięgania po książki, ułatwi osiągnięcie celu „Książka przyjacielem dziecka”.

Szanowni Rodzice
dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola
w ZSP nr1 w Osieku


Rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach od 10.03. 2023 r. do 17.03. 2023 r. do godz.15:00  winni pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola, dziecko zostanie wykreślone z listy zakwalifikowanych i utraci miejsce w przedszkolu.
Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w załączniku.

  Oświadczenie woli przyjęcia dziecka.pdf