rok szkolny 2021/2022  

1.

13 października 2021 r.

godz. 1600

2.

15 grudnia 2021 r.

godz. 1600

3.

16 marca 2022 r. godz. 1600

4.

 18 maja  2022 r.