Szkoła Podstawowa Nr 1im. Władysława Jagiełly
Pracownicy administracji i obsługi

1.Bożena Bielecka - główna księgowa
2.Alicja Łuszczek - inspektor
3.Lucyna Drabczyk – specjalista
4.Agnieszka Klęczar- Głąb - specjalista ds. kadr
5.Marlena Nowak – pomoc administracyjna
6.Aleksander Piasecki -  kierownik gospodarczy
7.Anna Bożeno – sprzątaczka
8. Iwona Jasińska - sprzątaczka
9.Dorota Kuźma – sprzątaczka
10.Ewa Płonka – sprzątaczka                               
11.Małgorzata Wanat - sprzątaczka
12.Teresa Wacięga - sprzątaczka
13. Janina Wojnar - sprzątaczka
14.Małgorzata Zielińska - sprzątaczka
15.Janusz Dusik- robotnik gospodarczy

Pracownicy administracji i obsługi – Przedszkole Publiczne
1.Renata Płonka – starszy intendent
2.Adamus Aneta - pomoc nauczyciela
3.Kramarczyk Anna – pomoc nauczyciela
4.Lewczak Barbara – pomoc nauczyciela
5.Matuła Beata – pomoc nauczyciela
6.Płonka Danuta – pomoc nauczyciela
7.Żak Marzena – pomoc nauczyciela

Pracownicy zatrudnieni w kuchni szkolnej i przedszkolnej
1.Nowak Jolanta – szef kuchni
2.Ewa Kolasa – kucharz
3.Małgorzata Hutny - pomoc kuchenna
4.Grażyna Jekiełek - pomoc kuchenna
5.Barbara Jędrzejowska – pomoc kuchenna
6.Katarzyna Jurecka - pomoc kuchenna  
7.Jolanta Luranc  - pomoc kuchenna