Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej 

W piątek, 30 maja 2008r. w Osieku miała miejsce uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 1.

Po mszy przy akompaniamencie orkiestry dętej z Osieka wszyscy przemaszerowali do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Uroczystość rozpoczęła się od odczytania aktu o nadaniu szkole sztandaru.

W uroczystości udział wzięli:  przedstawiciele urzędu Gminy Osieka, dyrekcja i uczniowie szkoły oraz mieszkańcy Osieka.

Akt nadania sztandaru - symbolu najwyższych wartości, tradycji, honoru i umiłowania Ojczyzny – został wręczony dyrektorowi szkoły p. Krystynie Czerny. Po uroczystym ślubowaniu uczniów, poczet dokonał prezentacji sztandaru społeczności szkolnej oraz, zgromadzonym gościom .

Uczniowie szkoły  przedstawili program teatralno-muzyczny.

Na twarzach wielu młodych ludzi widoczna była duma, że to właśnie oni uczęszczają do szkoły, która nosi imię Władysława Jagiełły.

Zwieńczeniem uroczystości było dokonanie wpisów pamiątkowych do  Kroniki Szkolnej.