Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego

W życiu człowieka, a w szczególności dziecka, ważne jest zdrowie. Dbając o nie trzeba zwrócić uwagę na zdrowy i aktywny styl życia, rozwijać sprawność fizyczną, wytworzyć nawyk uprawiania różnych form rekreacji ruchowej i sportu. Założeniem programu Szkolnego Klubu Sportowego jest rozwijanie zainteresowań sportowych, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz poznanie różnych form spędzania czasu wolnego.

Cela programu:

-promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,

-zapoznanie z różnymi formami aktywności ruchowej,

-podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,

-rozwijanie zainteresowań sportowych i zagospodarowanie czasu wolnego

 

Plan zajęć SKS

prowadząca zajęcia - p. Magdalena Jasińska

poniedziałek- 14.20-15.10

czwartek- 14.20-15.10

 

prowadzący zajęcia - p. Edmund Mieszczak

czwartek- 13.40-15.10

 

prowadzący zajęcia - p. Mariusz Jezierski

czwartek 13.35-14.20

piątek- 7.10-7.55