Witamy, na stronie internetowej Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku

 

Z przyjemnością witamy Państwa na naszej stronie internetowej.

Rada Rodziców jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Rodziców z wszystkich klas naszej szkoły. Jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski), który reprezentuje Rodziców w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.

 

W roku szkolnym 2023/2024 do składu Prezydium Rady Rodziców zostali wybrani:

Magdalena Mrzygłód – Przewodnicząca

Katarzyna Dlouchy - Z-ca Przewodniczącej

Ramona Noworyta – skarbnik

Małgorzata Targowska  – sekretarz

 

Pozostali członkowie:

 1. Gros Barbara
 2. Naglik Magdalena
 3. Bernaś Monika
 4. Barciak Anna
 5. Domasik Anna
 6. Zużałek Katarzyna
 7. Baścik-Suchara Renata
 8. Płonka Ewa
 9. Biegun Magdalena
 10. Zygmunt Sylwia
 11. Prokopowicz Katarzyna
 12. Witek Joanna
 13. Bielesza Anna
 14. Adamowicz Olga
 15. Nycz Halina

Zachęcamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady Rodziców. Liczymy na uwagi i wskazówki, które pomogą nam skuteczniej realizować ambitne cele dotyczące wychowania i nauczania naszych dzieci.

Na  stronie internetowej szkoły  będziemy publikować wszelkie ważne informacje związane z działalnością Rady Rodziców.

Wszystkich Rodziców i Uczniów zachęcamy do składania, poprzez swoich przedstawicieli, wniosków i propozycji spraw, które powinny zostać podjęte przez Radę.

Numer konta Rady Rodziców przy  Szkole Podstawowej Nr 1 w Osieku

konto ABS  Bank Spółdzielczy
80 8110 1023 2005 0333 0905 0007


Zachęcamy do wpłat na konto Rady Rodziców, które można dokonywać przez cały rok szkolny.

W tytule przelewu prosimy, aby podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.


Dziękujemy!
                                                          Członkowie Rady Rodziców