Integracja Sensoryczna w Naszej Świetlicy

8 czerwca 2024 roku w świetlicy naszej szkoły odbyły się zajęcia integracji sensorycznej, prowadzone przez pedagoga specjalnego oraz panią Agnieszkę.

Dzieci z klas 1-3 miały okazję uczestniczyć w różnorodnych ćwiczeniach i zabawach, które wspierały rozwój ich zmysłów, koordynacji ruchowej oraz umiejętności społecznych.

Zajęcia spotkały się z ogromnym entuzjazmem dzieci. Uczniowie chętnie uczestniczyli w proponowanych aktywnościach, wykazując duże zaangażowanie i radość. Każda z aktywności była dla nich nie tylko świetną zabawą, ale również cenną lekcją rozwoju sensorycznego i społecznego.

Widząc pozytywne efekty i ogromne zainteresowanie ze strony dzieci, planujemy kontynuować regularne zajęcia integracji sensorycznej w naszej szkole. Jesteśmy przekonani, że systematyczne wspieranie rozwoju sensorycznego przyczyni się do lepszego funkcjonowania dzieci zarówno w sferze edukacyjnej, jak i społecznej.

Dziękujemy Pani pedagog specjalnej oraz Pani Agnieszce za wspaniałe prowadzenie zajęć, a także wszystkim dzieciom za aktywny udział!

„Nie pal przy mnie proszę!”

Na ostatnich zajęciach realizowanego programu profilaktyki edukacji antytytoniowej uczniowie kształtowali postawy, które mają na celu ustrzec ich  przed biernym paleniem, a mają zachęcić do aktywnego stylu życia. Zdobywali umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Prowadzono rozmowy na temat biernego palenia oraz co robić, gdy inne osoby przy mnie palą. Omówiono sposoby zachowania się w takich sytuacjach. Oglądano tematyczną prezentację oraz wykonano prace plastyczne i gazetki szkolne.

Zorganizowano zajęcia na boisku szkolnym zachęcając do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe rozwijały aktywność fizyczną; koordynację i poczucie równowagi. Promując ruch na świeżym powietrzu uczniowie rozwijali  motorykę; zdolność koncentracji; uczyli się zdrowych nawyków; relaksu i odpoczynku; pobudzając kreatywność i wzmacniając kompetencje społeczne.

Four seasons - Cztery pory roku

Dnia 29.04.2024r. na sali gimnastycznej odbył się apel, podczas którego uczennice uczęszczające na świetlicę szkolną wystawiły sztukę teatralną pt. Four seasons - Cztery pory roku. W przedstawieniu poruszono tematy przyjaźni, akceptacji i świadomości ekologicznej. Bohaterkami sztuki były cztery pory roku oraz towarzyszące im kwiaty, motyle, króliki i śnieżynki. Przedstawienie miało charakter dydaktyczny i było w całości przygotowane w języku angielskim.

Występ dzieci to efekt innowacji pedagogicznej prowadzonej przez p. Klaudię Raj oraz p. Monikę Opalach, które w ramach zajęć teatralnych w języku angielskim, wprowadzały zagadnienia związane z teatrem i sztuką. Uczennice poznały słownictwo panujące w teatrze, podstawowe zwroty używane podczas poznawania się, przymiotniki oraz nazwy czynności. W ramach zabawy dziewczynki połączyły pożyteczną naukę języka angielskiego ze sztuką teatralną. Wszystkie warsztaty odbywały się po lekcjach w ramach zajęć świetlicowych.

Innowacja pedagogiczna prowadzona była od września 2023 do kwietnia 2024

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

    Dnia 08.05.2024r. w świetlicy szkolnej obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Uczniowie wykonali kartki dla pracowników Gminnej Biblioteki. Dzieci zaangażowały się w pracę, tworząc krótkie wierszyki, pogodne życzenia i wielobarwne ilustracje. Motywem przewodnim ich pracy była książka i jej bohaterowie. Uczniowie wraz z wychowawcami świetlicy, podczas wspólnego wyjścia do Gminnej Biblioteki, wręczyli gotowe prace jej pracownikom. W ramach podziękowania dzieci otrzymały cukierki oraz książkę, która zajęła specjalne miejsce na półce w świetlicy szkolnej.

2 KWIETNIA

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Corocznie w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat autyzmu, funkcjonowanie osób zmagających się z tym zaburzeniem oraz budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. Solidaryzując się z osobami dotkniętymi autyzmem i ich rodzinami, zwracamy uwagę na potrzebę tolerancji, zrozumienia oraz empatii. To także kształtowanie właściwych postaw prospołecznych i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu.

Wiosna w świetlicy szkolnej.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia do świetlicy szkolnej przywitali wiosnę, tworząc kolorowe prace plastyczne. Powstały przestrzenne motyle i kwiaty. Nie zabrakło też przylatujących bocianów i wielobarwnych ptaków. Dzieci przygotowywały się  do Świąt Wielkanocnych. Wspólnie z nauczycielami stworzyły kartki świąteczne, które podarowały pracownikom szkoły.

Nauczyciele i uczniowie życzą wszystkim zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości.